Bloedarmoede

Een belangrijke functie van bloed is het transport van zuurstof. Dit gebeurt via het zuurstofbindend eiwit hemoglobine in rode bloedcellen.

Bij bloedarmoede (anemie) verloopt dit zuurstoftransport niet goed doordat er te weinig rode bloedcellen in het bloed zitten, of doordat de rode bloedcellen te weinig hemoglobine bevatten door een verstoorde aanmaak of afbraak van het eiwit. De oorzaak van acute bloedarmoede is meestal een ernstige bloeding of ijzergebrek.

Symptomen van bloedarmoede zijn (over)vermoeidheid, lichamelijke zwakte, een licht gevoel in het hoofd en problemen bij inspanning.

Meten

Bloedarmoede kan met eenvoudig laboratoriumonderzoek worden aangetoond. De belangrijkste test is de bepaling van het hemoglobine-gehalte. Een tweede belangrijke bepaling is het MCV (mean corpuscular volume), het gemiddelde volume van de rode bloedcellen. Kleine rode bloedcellen komen voor bij een ijzergebrek, grote cellen bij een tekort aan o.a. vitamine B12.