Herkenningsreactietest

Aandoeningen gaan meestal gepaard met verstoorde biochemische processen in het lichaam. Hierdoor ontstaan te veel of juist te weinig stoffen die het lichaam nodig heeft om goed te functioneren.
Bij een aandoening horen vaak één of meerdere specifieke stoffen die kenmerkend zijn voor de aandoening: een indicator.
Het meten van zo’n indicator in bloed, urine of ontlasting kan medici helpen aard, oorzaak, plaats, ernst, en het verloop van een aandoening vast te stellen.

De herkenningsreactietest, ook wel immunotest genoemd, is een methode om de indicator te meten.