DNA

DNA-analyse

DNA-onderzoek gebeurt via bloed, wangslijm, huid- of tumorweefsel waaruit via speciale extractietechnieken het DNA wordt geïsoleerd. Het onderzoek van DNA vindt plaats met behulp van een moleculaire test. Aan de hand van DNA analyses kunnen genetische afwijkingen, genmutaties of de identiteit van ziekteverwekkende micro-organismen worden vastgesteld.

In het medisch laboratorium spelen DNA-analyses een belangrijke rol bij:

  1. het aantonen van aangeboren aandoeningen: klinische genetica
  2. het opsporen en identificeren van ziekteverwekkers: medische microbiologie
  3. het vaststellen van specifieke mutaties in tumoren: pathologie