Hemoglobinetest

Hemoglobine is een zuurstofbindend eiwit dat in rode bloedcellen zit en dat zorgt voor het zuurstoftransport in bloed. Rode bloedcellen nemen via hemoblobine in de longen zuurstof op, stromen mee met de bloedstroom en laten het zuurstof weer los in cellen elders in het lichaam.

Testuitslag

Een te hoog hemoglobinegehalte in het bloed kan duiden op uitdroging, overmatige productie van rode bloedcellen in het beenmerg of op een ernstige longziekte.

Normaal HB-gehalte
mmol/l bloed
Bloed-armoede
mmol/l bloed
  Mannen 8,5 – 11 <8
  Vrouwen 7,5 – 10 < 7

Een te laag hemoglobine-gehalte duidt meestal op bloedarmoede, maar speelt ook bij aangeboren hemoglobinestoornissen, leverafwijkingen, overmatig bloeden, tekort aan vitaminen en mideralen, nierziekten en bij beenmergtumoren.