Schildklierafwijkingen

Te hoge hormoonproductie (hyperthyreoïdie)

Gevolg: versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, transpiratie, trillende handen, nervositeit, vermoeidheid, slaapproblemen en vermagering ondanks eetlust.

Te lage hormoonproductie (hypothyreoïdie)

Gevolg: vermoeidheid, spierzwakte, gewichtstoename en een opgezwollen gezicht.

Meten

Het belangrijkste laboratoriumonderzoek bij schildklierstoornissen is het meten van de TSH-concentratie in het bloed.
Wanneer de TSH-spiegel afwijkt wordt wordt vervolgens de concentratie T4 bepaald om te controleren of de stoornis wordt veroorzaakt door een niet goed functionerende hypofyse.