Microscopische analyse

Bij acuut ontstane diarree wordt de ontlasting onderzocht m.b.v. een microscoop. Hierbij kijkt men naar de aanwezigheid van parasieten. De kans op een parasitaire infectie is het grootst in (sub)tropische landen, maar in Nederland is het ook mogelijk.

Microscopisch onderzoek op de aanwezigheid van ziekmakende bacteriën heeft geen zin omdat ze niet te onderscheiden zijn van de normaal aanwezige bacteriën in de darmflora.

Testuitslag

Bacteriën

Dit zijn eencellige micro-organismen. Er zijn duizenden soorten, de meeste zijn onschadelijk.

Sommige Bacteriën vernietigen lichaamscellen door gifstoffen te produceren, andere door de cel binnen te dringen en zich te vermenigvuldigen tot de cel kapot scheurt.

Schimmels

Er zijn twee soorten ziekteverwekkende schimmels; schimmeldraden of ééncellige gisten.

Schimmels produceren sporen die bijvoorbeeld door inademing ziektes kunnen veroorzaken. Sommige sporen zijn jaren inactief voor men er ziek van wordt.

Parasieten

Dit kunnen eencellige organismen zijn (protozoën) maar ook wormen of larven.

Wormen zijn complexe organismen en kunnen microscopisch klein tot meters lang zijn.

Virussen

Dit zijn de kleinste ziekteverwekkende organismen. Om te overleven moet een virus zich vermenigvuldigen in een levende cel die daarna sterft.

Virussen veroorzaken veel ziekten, van eenvoudige verkoudheid tot aids.

Cellen

Afwijkingen in weefsel zijn op te sporen door verschil in vorm en grootte van de cellen, en reactie op een kleurstof. Vaak bekijkt men een aantal verschillende plakjes weefsel.
Afwijkingen zijn goed te zien bij een door alcohol vervette lever. Er ontstaan vetbolletjes in de levercellen. De lever raakt hierdoor beschadigd.