Aspartaat Amino Transferasetest (ASAT)

In de lever vinden meer dan 500 verschillende chemische reacties plaats. Hiervoor zijn speciale leverenzymen nodig. Het functioneren van de lever kan worden onderzocht aan de hand van leverenzym-metingen.
De functie van ASAT is het versnellen van chemische reacties in de cellen. Bij deze reacties worden aminozuren afgebroken. De bepaling van ASAT is vooral een onderzoek naar het functioneren van de lever, spieren en nieren. Bij beschadiging van een van deze organen komt ASAT in verhoogde mate in het bloed terecht.

Test en testmateriaal

Het enzym ASAT is een indicator om leverbeschadiging aan te tonen. De hoeveelheid ASAT in bloed wordt gemeten met behulp van de enzymtest, waarbij de enzymactiviteit wordt gemeten. Hoe hoger de activiteit hoe meer enzym aanwezig is.

Testuitslag

Als het enzym in verhoogde mate aanwezig is in het bloed wijst het op beschadiging van lever, spieren of nieren. Nader onderzoek moet uitwijzen welk orgaan is beschadigd en wat de oorzaak van de beschadiging is.