Glycohemoglobine (HbA1c)

Glucose (“suiker’’) in het bloed hecht aan hemoglobine in de rode bloedcellen, waardoor “versuikerd” hemoglobine (glycohemoglobine, HbA1c) ontstaat. Hoe hoger het glucosegehalte in het bloed hoe hoger het gehalte glycohemoglobine.
Als bij diabetespatienten de bloedglucosespiegel over een langere periode (te) hoog is, neemt de kans op complicaties toe. Omdat HbA1c een afspiegeling is van het gemiddelde glucosegehalte over de voorafgaande zes tot acht weken, is het een goede graad-meter voor de glucoseregulatie. Regelmatige HbA1c-controle is van groot belang voor adequate behandeling en medicatie.

Test en testmateriaal

In het laboratorium kan
HbA1c in het bloed worden aangetoond met de herkenningsreactietest. De test meet de hoeveelheid versuikerd hemoglobine t.o.v. de totale hoeveelheid hemoglobine in het bloed. De HbA1c-waarde wordt in een percentage uitgedrukt.

Testuitslag

De streefwaarde voor HbA1c ligt bij mensen met diabetes rond de 53 mmol/mol. Ligt de waarde hoger dan 64 mmol/mol dan kan dat aanleiding zijn om de behandeling en medicatie te wijzigen. Bij een frequentie van zes bepalingen per jaar kan een goed inzicht worden verkregen in het effect van de behandeling.