Teststrip

Aandoeningen gaan gepaard met verstoorde biochemische processen in het lichaam. Hierdoor ontstaan te veel of juist te weinig stoffen die het lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De stof die kenmerkend is voor de aandoening heet een indicator.
Sommige indicatorstoffen worden via de urine uitgescheiden.
Een bekend voorbeeld is het zwangerschapshormoon hCG (humane Chorion Gonadotrophine).

De teststrip is de meest eenvoudige methode om een indicator in urine aan te tonen. De test kan alleen maar laten zien of een indicator aanwezig is, niet hoeveel aanwezig is.