Alanine Amino Transferasetest (ALAT)

In de lever vinden meer dan 500 verschillende chemische reacties plaats. Hiervoor zijn speciale leverenzymen nodig. Het functioneren van de lever kan worden onderzocht aan de hand van leverenzym metingen.
De functie van ALAT is het versnellen van chemische reacties in de levercellen. Bij deze reacties worden aminozuren afgebroken. De ALAT-bepaling is vooral een onderzoek naar het functioneren van de lever. Bij beschadiging van de levercellen komt ALAT in verhoogde mate in het bloed terecht.

Test en testmateriaal

Het enzym ALAT is een indicator om leverbeschadiging aan te tonen. De hoeveelheid ALAT in het bloed wordt gemeten met behulp van de enzymtest, waarbij de enzymactiviteit wordt gemeten.

Testuitslag

Als het enzym in verhoogde mate aanwezig is in het bloed wijst het op leverbeschadiging. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de beschadiging is (bijv. virale infectie of overmatig alcoholgebruik). De test wordt vaak gebruikt om vast te stellen
of bepaalde medicijnen leiden tot overbelasting van de lever.