Personalized Medicine

Door het DNA, ofwel de genetische code, van de tumor te analyseren kan vooraf worden voorspeld of een therapie al dan niet zal aanslaan. Deze aanpak opent de weg naar personalized medicine, medicatie op maat.
De juiste behandeling voor de juiste patiënt!

Mutaties

Elke patiënt heeft een unieke combinatie van mutaties in zijn of haar tumor-DNA. Op basis van een DNA-mutatie analyse (moleculaire test) kan vooraf worden vastgesteld of een patiënt wel of geen baat zal hebben bij een specifieke (vaak dure) chemotherapie.

Genactiviteit

Met behulp van een DNA chip kan de genactiviteit in kankercellen worden onderzocht. Het patroon van genactiviteit biedt inzicht in vorm, kwaadaardigheid en agressiviteit van de tumor. Hiermee kan therapie op maat worden gegeven.

Erfelijke kanker

Bepaalde aangeboren genetische afwijkingen geven een groter risico om kanker te krijgen. Voor borstkanker zijn bijvoorbeeld twee genen bekend (BRCA1 en BRCA2) die een afwijking kunnen hebben. Met een moleculaire test kan ook worden bepaald in hoeverre het gaat om een erfelijke vorm van kanker. Zo kan (het risico op) kanker vroegtijdig worden getraceerd.