Hartfalentest (BNP of NT-proBNP)

Bij hartfalen maakt het lichaam BNP (Brain-type Natriuretic Petide) aan. Deze stof zorgt voor verwijding van bloedvaten en voor extra uitscheiding van water en zout via de urine waardoor de verhoogde druk in het hart afneemt en het pompvermogen wordt versterkt. Bij de productie van BNP, komt ook NT-proBNP vrij.
Aanwezigheid van BNP en NT-pro-BNP in het bloed geeft aan dat er iets mis is met de hartpompfunctie en wijst op hartfalen. Bij een effectieve behandeling daalt de bloedconcentraties van beide stoffen.

Test en testmateriaal

Bij hartfalen zijn de bloed-concentraties van BNP en van NT-proBNP verhoogd.
De stoffen kunnen met een herkenningsreactietest specifiek worden aangetoond en zijn goede indicatoren om hartfalen aan te tonen en het effect van een behandeling te volgen.

Testuitslag

Een verhoogde bloedwaarde voor BNP of voor NT­proBNP duidt op hartfalen. De test wordt vooral gebruikt om bij klachten van kortademigheid en moeheid, hartfalen uit te sluiten. Opsporen van hartfalen in een vroeg stadium is erg belangrijk. De aandoening kan niet worden genezen, maar er zijn wel vele behandelmogelijkheden.