Syfilis

Syfilis wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum. Syfilis begint meestal met een zweertje op de plaats van de infectie: penis, rond de vagina, mond of anus. Zonder behandeling ontwikkelt zich na 3 tot 6 weken het volgende stadium met klachten als huiduitslag, misselijkheid, hoofdpijn, slapeloosheid, koorts, spier- en gewrichtspijnen. De complicaties kunnen ernstig zijn. Bij 30% van de onbehandelde infecties kunnen uiteindelijk hart en bloedvaten of het zenuwstelsel worden aangetast.
Overdracht van de infectie kan ook plaatsvinden via bloed en tijdens de zwangerschap. Dit kan fataal zijn voor het kind of ernstig blijvend letsel veroorzaken.

Test en testmateriaal

Het bloed wordt onderzocht op antilichamen tegen de bacterie met een afweerstoffentest of op de aanwezigheid van DNA met een moleculaire-test. Soms wordt een uitstrijkje gemaakt van het vocht uit een zweertje voor een kweek.

Testuitslag

Nadat syfilis is bevestigd door laboratoriumonderzoek kan de geslachtsziekte worden behandeld meestal met langwerkend penicilline. Bij overgevoeligheid voor penicilline kan andere antibiotica worden ingezet.
Bij syfilis in een vergevorderd stadium wordt intensiever met penicilline behandeld.