Hepatitis

Hepatitis is een ontsteking van de lever die onder meer veroorzaakt kan zijn door een virus. Hepatitis A-virus (HAV), Hepatitis B-virus (HBV), Hepatitis C-virus (HCV) zijn de belangrijkste varianten. HAV en HBV worden vooral via seksuele contacten overgebracht; HCV vooral via bloedcontact.
Besmetting veroorzaakt niet altijd een acute leverontsteking; onopgemerkt kan zich een chronische leverontsteking ontwikkelen. Vermoeidheid, slechte eetlust en koorts kunnen jaren aanhouden.
Van de pati├źnten met HBV-infectie krijgt 10% chronische hepatitis, bij HCV is dat 80%.

Test en testmateriaal

Om een hepatitisinfectie vast te
stellen wordt het bloed onderzocht
op antistoffen tegen het virus met
een afweerstoffentest. Daarnaast
kan met een moleculaire-test worden
bepaald om welk virus het gaat.

Testuitslag

Als de afweerstoffentest positief is
kan dat duiden op een oude infectie.
Als ook de moleculaire-test positief is, is
sprake van een recente infectie.
Chronische hepatitis wordt behandeld met een combinatie van medicijnen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken. Voor HAV en HBV bestaat een vaccin. Voor HCV is (nog) geen vaccin beschikbaar.